แนวทางการดำเนินงานขยักพิชิตขยะ

 

1. แยกขยะที่ต้นทาง

- แหล่งกำเนิดขยะ ที่ไหน ,เวลาอะไร  เพื่อไปทำอะไร

 

- ประเภทของขยะจากแหล่งกำเนิด

 

-ต้องรู้ ปริมาณของขยะแต่ละชนิด แต่ละวัน  แต่ละที่

 

- ทำอย่างไรให้สังคมมีส่วนร่วมในการแยกขยะ

 

-ส่งเสริมการแยกขยะอย่างไร ต้องมีอุปกรณ์เสริม-ถุง-ถัง-ตะแกรง และสิ่งชักจูงให้เกิดความร่วมมือฯลฯ

 

-วางแผนและหาวิธีเพื่อให้เกิดการแยกขยะให้ได้

 

2. การจัดเก็บ

- ตามลำดับความสำคัญของขยะ แต่ละชนิด แต่ละวัน

 

- เวลาในการจัดเก็บให้ลงตัวและครอบคลุมพื้นที่

 

-มี เจ้าหน้าที่-และอุปกรณ์ ในการจัดเก็บอย่างพอเพียง

 

-สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดเก็บให้ลงตัวได้

 

- นำขยะไปกำจัด ที่ศูนย์และstock รอกำจัดให้หมด

 

- มีข้อมูลขยะแต่ละชนิดแต่ละประเภทในแต่ละวัน

 

3.การกำจัดขยะทุกชนิด

- ขยะแต่ละชนิดแต่ละประเภทต้องกำจัดให้หมดทุกวัน

 

- เวลาที่จะกำจัดขยะตามความสำคัญขยะแต่ละชนิด

 

- มีเครื่องพอกับปริมาณขยะและต้องมีสำรองไว้ด้วย

 

- มีภาชนะรองรับขยะที่กำจัดแล้วอย่างพอเพียง

 

- ต้องกำจัดขยะให้ได้ทุกชนิด ทุกวันหรือรอให้พร้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การทำประโยชน์จากขยะที่กำจัดแล้ว

- นำไปเป็นประโยชน์ อะไร,ที่ไหน,อย่างไร

 

- สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร ขายใคร ที่ไหน เท่าไร

 

- ของที่เหลือจากการกำจัด จะต้องทำอย่างไรให้หมดไป

 

- ที่กำจัดไม่ได้มีอะไร จำนวนเท่าไร จะแก้ปัญหาอย่างไร

 

- ใครคือผู้จะได้รับประโยชน์หลังการกำจัด

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ค้นคว้าและพัฒนา  ( R & D )

- สร้างมูลค่าเพิ่มขยะที่กำจัดแล้วและทำวิจัย

 

- สร้างสารประกอบใหม่ ๆ ให้ใช้ประโยชน์

 

 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]


ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9