ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย           110/108, 212 ถนนเอกชัย-บางบอน
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0 2899 6372-8, 0 2416 0308-9 แฟกซ์. 0 299 6371


207/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
โทร 032-425677


E-mail tidf2000@yahoo.comwww.thailegs.com

 

 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9