โครงการความร่วมมือขาเทียม ไทย - จีน

ความร่วมมือขาเทียมช่วยเหลือคนพิการ ไทย-แคนาดา-จีน
ขาเทียมไทยไปเมืองจีน เดลินิวส์, ผู้จัดการ
ความร่วมมือขาเทียมช่วยเหลือคนพิการ ไทย-แคนาดา-จีน ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีของไทยก้าวไกลไปเมืองจีน กรุงเทพธุรกิจ, Bangkok Post

ภาพกิจกรรมในโครงการ

โครงการร่วมมือระหว่าง

1. Kunming Medical Mission - Vocational Rehabitation Project (KRP) หรือ Project Grace ศูนย์การรักษาแห่งคุนหมิง - โครงการบำบัดผู้ป่วยหลังการผ่าตัด และ
2. ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (TIDF)

เป้าหมาย
1. เป็นโอกาสสำคัญของคนไทยทั้งชาติที่จะช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา
2. เพื่อให้ความรู้และสอนเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานในโครงการ KRP ในการประกอบขาเทียมให้คนขาพิการในยูนาน
3. สอนการประกอบขาเทียมและผลิตชิ้นส่วนของผลิตขาเทียมในยูนาน เพื่อช่วยเหลือคนขาขาดต่อไป

พื้นฐาน
มีผู้พิการกว่า 2 ล้านคน อาศัยอยู่ในยูนานในประเทศจีน ในจำนวนนี้ กว่า 225,000 ถึง 300,000 คน ต้องการขาเทียม ผู้พิการหลายคนอาศัยอยู่แถบชายเขาและที่ห่างไกล โดยมีรายได้ ยังชีพเพียงน้อยนิดในแต่ละปี ต่ำกว่า 400 หยวนต่อคนต่อปี (หรือประมาณ 1,680 บาทต่อปี) การเข้ามาบำบัดรักษาในตัวเมืองจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากสำหรับคนเหล่านี้ ในยูนานเองก็มี โรงผลิตอวัยวะเทียมเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้น โรงงานดังกล่าวผลิต ขาเทียม แขนเทียม มือเทียม รถเข็น และอุปกรณ์เพื่อคนพิการอื่น ๆ จากที่ได้สืบทราบมา โรงงานนี้จะทำขาเทียมให้เฉพาะกับ ผู้มาโรงงานที่มีกำลังซื้อกลับไปเท่านั้น (ราคาของขาเทียม 1 อัน มีราคามากกว่า 1,000 หยวน ประมาณ 4,700 บาท)

การวางแผน
KRP ได้วางแผนที่จะทำขาเทียมให้กับคนพิการในประเทศจีนแบบไม่คิดมูลค่าใด ๆ ด้วยวิธีการที่ใช้ต้นทุนต่ำ คุณภาพดี สำหรับผู้ขาดทุนทรัพย์ ทางโครงการได้วางแผนให้ชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในยูนานช่วยกันประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารด้านผู้พิการขาขาด จากนั้นก็จะนำข้อมูลที่ได้ไปทำการผลิตขาเทียมที่คุนหมิง แล้วก็ส่งผ่านไปยังผู้ประสานงานในชุมชนเพื่อปรับแต่งชิ้นงานให้พอเหมาะกับผู้พิการ

แผนงานจะประกอบไปด้วย
1. คณะผู้สาธิตจากประเทศไทย (TIDF) จำนวน 5 ท่าน ไปสอนการทำขาเทียมที่ คุนหมิง ให้แก่ผู้พิการขาขาด 10 คน (ต่อไปจะเป็นผู้ดำเนินการประกอบขาเทียมในคุนหมิง เจ้าหน้าที่ Project Grace อีก 20 คน ผู้ที่จะต้องทำการผลิตขาเทียม ซึ่งทั้ง 20 คนนี้ เป็นบุคคลที่จะ มีส่วนเกี่ยวข้อง / ติดต่อ กับ ชุมชนที่อยู่ห่างไกล) โดยมิคิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโครงการ KRP กับ TIDF เพื่อความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดต่อไปในอนาคต
3. ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาไปจัดตั้งโรงงานอวัยวะเทียมที่มีผู้คุมการผลิต ส่วนหนึ่งเป็นผู้พิการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะทำขาเทียมแจกคนพิการที่ยากจนในยูนานต่อไป
4. เพื่อจัดส่งทีมไปยังสถานที่ห่างไกลที่ต้องการขาเทียม และเพื่อเก็บข้อมูลให้ คนขาขาดให้มีโอกาสได้มีขาเทียม
5. เพื่อระดมทุนจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากท้องถิ่น และเงินบริจาคจาก นานาประเทศไปสนับสนุน (ลดต้นทุน) การผลิตอวัยวะเทียมให้กับคนขาขาด ผู้พิการที่ยากจน ทั้งหลายในประเทศจีนต่อไป ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกผู้สาธิต จาก TIDF จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ตั๋วเครื่องบิน ยานพาหนะในการเดินทางไปจาก สนามบิน อาหาร ที่พัก และอำนวยความสะดวก ทางด้านสถานที่ในการสาธิตและฝึกสอน ตกเป็นเงินประมาณ 13,000 หยวน (61,100 บาท) หรือ 2,400 $ แคนาดา

ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
KRP (Project Grace)
1. ให้ตั๋วไป - กลับ สำหรับผู้สาธิตจาก TIDF 5 ท่าน (จาก KRP - คุนหมิง)
2. ยานพาหนะในการเดินทางระหว่างสนามบิน - ที่พัก - คุนหมิง
3. เอื้ออำนวยสถานที่และอาหารในช่วง 3 - 5 วัน โดยจำกัดค่าใช้จ่ายที่ 350 หยวน/วัน
4. จัดหาผู้ป่วยมาเป็นหุ่นสาธิตทั้งหมด 10 ขา เป็น ขาดเหนือเข่า 3 ขา และขาดใต้เข่า 7 ขา
5. จัดส่งรูปและขนาดการวัดให้ TIDF 20 วัน ก่อนการสาธิตที่คุนหมิง

ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
1. จัดหาผู้สาธิตในการทำขาเทียมแบบครบทุกขั้นตอน 5 ท่าน
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จำเป็นต่อการสาธิต
3. แสดงและเสนอผลสาธิต และมอบขาเทียมทั้งจำนวน 10 ขา ให้แก่ผู้พิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ส่งข้อมูลมาให้ล่วงหน้า
4. ฝึกฝนและสอนผู้พิการ 10 คน และเจ้าหน้าที่โครงการอีก 20 คน ในการทำขาเทียม

ระยะเวลาดำเนินการ
ทั้งสององค์กรจะกำหนดแผนดำเนินการประมาณเดือนตุลาคม 2542 จึงจะกำหนดวันที่แน่นอนหลังจากการลงนามความร่วมมือเรียบร้อย เรื่องอื่น ๆ

ทางโครงการเกรซ (KRP) จะไม่นำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากชมรมนักพัฒนา อุตสาหกรรมไทย (TIDF) ไปหาผลประโยชน์ในทางใดทั้งสิ้น และจะไม่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ผู้อื่นไปหาผลประโยชน์เช่นเดียวกัน


 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9