ทัวร์สุขภาพ
   

   

   

รับรางวัล Asian Innovation Awards 2001

   
   
   

 

 

ความร่วมมือขาเทียมช่วยเหลือคนพิการไทย-จีน       
       
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9