English Version


เราทุกคนในชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยกันทำ ช่วยกันคิด จนประกอบเป็นขาเทียมเหนือเข่าอันแรกของเมืองไทย ที่พร้อมจะทำให้แก่คนขาขาดทั้งประเทศ ด้วยความตั้งใจจริงที่จะช่วยให้คนพิการเดินได้ และทำมาหากินได้อย่างคนปกติ

หน้าหลัก ครงการคัดแยกขยะ ขาเทียมตัวอย่าง ครงการธนาคารไม้เท้า  (CANE BANK) ครงการน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ เตียงผ่าตัดช้าง ชุดลากปลาวาฬ บทความพิเศษ ภาพกิจกรรมในโครงการ ติดต่อชมรมฯ  
ขาเทียมชนิดต่าง ๆ ของชมรมฯ
ข้อกำหนดและระเบียบในการขอขาเทียม
วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
สิทธิบัตร
ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
ตัวอย่างผลงานขาเทียมของไทย

สิ่งที่พิสูจน์ได้

สิ่งประดิษฐ์ระดับโลก
ที่มาของการสร้างสรรค์
เรื่องจริงของลุงแป๊ะ
รู้ไม่เหลี่ย...รู้ปล่าว...
ผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น
ที่มาของการประดิษฐ์คิดค้น
ขาเทียมเหนือเข่าอันแรกของเมืองไทย
ลักษณะของผลงานที่ประดิษฐ์คิดค้น
ภูมิหลังของศิลปวิทยาการ
ข้อเปรียบเทียบของผลงานอื่นๆที่มีใช้อยู่ใปัจจุบัน
การพัฒนาและปรับปรุงขาเทียมของไทย
ลักษณะเด่นของขาเทียม
คุณสมบัติเด่นของขาเทียม
หลักการและขั้นตอนรวมทั้งกรรมวิธี ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

นักเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี เข้าร่วมอบรม
โครงการคัดแยกขยะอย่างครบวงจร
 เมื่อ  20 ส.ค. 2553 

ครงการไม้เท้าคลำทางอักษรเบรล์ล
ขาเทียม..กระเป๋าหิ้ว
โครงการร่วมมือขาเทียมไทย-จีน(TIDF-KRP)
 
ปี 2538-2539  ทำเครื่องจักรถวายโครงการหลวง ณ วังสวนจิตรลดา ไบนารี่ออฟชั่น

โครงการอบรมและศึกษาดูงานลดปริมาณขยะในชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตากฟ้า ณ ต.ไร่ส้ม จ.เพชรบุรี วันที่ 7-8 กันยายน 2553

ปี 2540  ทำไม้เท้าคลำทางเพื่อผู้พิการทางสายตา
1. ทำผ้าเฝือ
2. การทำเท้าเทียม
3 การทำเบ้าขา
4. การทำท่อนขาเทียม
5. การประกอบแกนท่อนขาเทียม
6. ติดสายหนังรัดขาเทียม
ปี 2541  ทำขาเทียมแจกผู้พิการขาขาด
ปี 2542  ทำโครงการธนาคารไม้เท้าเพื่อผู้สูงอายุ
ปี 2545  ทำโครงการขยักพิชิตขยะ
   ปี 2546  ทำโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพ
หลักการและแนวทางทำให้ขยะเป็นศูนย์ (0) ปี 2547  ทำโครงการกำจัดมลพิษทางอากาศ
โครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมไทย ปี 2548  ทำเตียงผ่าตัดช้าง

แนวทางการทำขยะให้เป็นสูญ 7 ขั้นตอน

แกนนำเทศบาลตำบลอ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี เข้าชมโครงการคัดแยกขยะ ณ ต.ไร่ส้ม จ.เพชรบุรี  วันที่ 1 กันยายน 2553 ปี 2549  ทำสามเกลอยกช้าง

ฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขยะครบวงจร

คำชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องหูกระป๋อง
  อย่าปล่อยให้คนเฉื่อยลอยนวล

เพลง..เหลือไม่เล๊ย..ขับร้องโดย โส อานนท์

จากนิตยสารแสงอรุณ
ข่าวจาก นสพ.ไทยโพสต์
ข่าวจาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

แนวทางการแก้ปัญหาขยะ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2553 สานฝันให้เป็นจริง
เถ้าแก่นักประดิษฐ์
โจรกรรมชุดช่วยชีวิตปลาวาฬจาก  นสพ.ข่าวสด
  ใครทำไม่ได้ ผมทำได้
   
  เมื่อชุดช่วยชีวิตปลาวาฬถูกโจรกรรม
  ภาพกิจกรรมช่วยชีวิตช้าง
 

เตียงรักษาช้างระบบไฮโดรลิก

  เจ้าหน้าที่เก็บขยะ ซื้อขายไบนารี่ออปชั่นได้ที่ไหน สัมมนาการจัดทำคู่มือช่วยชีวิตช้าง
  จบปัญหาเสียที เรื่องขยะ
  แนวทางการดำเนินงานขยักพิชิตขยะ
tidf2000@yahoo.com ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติ
 
  หลักการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
  ชมรมฯ จัดอบรม เมืองไทยไร้ขยะ ครั้งที่ 2
   
  

ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9 การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นคืออะไร