สิทธิบัตร

1. แกนหรือโครงขาโลหะ (Modular) ขอรับสิทธิบัตร วันที่ 14 กรกฎาคม 2541 ใบเสร็จเล่มที่ 11480 เลขที่ 573961 คำขอเลขที่ 044925

2. เท้าเทียม เปลือกขาเทียม โคนขาเทียม และสะบ้าหัวเข่าเทียม ขอรับสิทธิบัตรในวันที่ 25 สิงหาคม 2541 ใบเสร็จเล่มที่ 0461 เลขที่ 069 คำขอเลขที่ 045777

3. ผ้าพันเฝือก ขอรับสิทธิบัตรในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2541 ใบเสร็จเล่มที่ 11883 เลขที่ 594140 คำขอเลขที่ 047330
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9