ผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยกันทำ ช่วยกันคิด จนประกอบเป็นขาเทียมเหนือเข่าอันแรกของเมืองไทย ที่พร้อมจะทำให้แก่คนขาขาดทั้งประเทศ ด้วยความตั้งใจจริงที่จะช่วยให้คนพิการเดินได้ และทำมาหากินได้อย่างคนปกติ
หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น
นายวุฒิวงศ์ โต๊ะทอง
ตำแหน่ง ประธานชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ผู้ร่วมงานประดิษฐ์คิดค้น (ทุกคน)
นายเลอพงษ์ งามพจนา
ตำแหน่ง เลขาชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ผู้ประดิษฐ์คิดค้น

ผู้ร่วมประดิษฐ์ขาเทียม ส่วนประกอบขาเทียมของชมรมพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ได้รับความร่วมมือจากหลายโรงงาน จึงสามารถประกอบเป็นขาเทียมทั้งชุด ตั้งแต่ท่อนล่างถึงท่อนบนของขา ซึ่งประกอบด้วย

อุปกรณ์ / ส่วนประกอบ รายชื่อ บริษัท / ห้างหุ้นส่วน
คิดและออกแบบโครงสร้าง คุณเลอพงษ์ งามพจนา ห.จ.ก. กวงเจริญ
ฝ่ายเทคนิค และอุปกรณ์ คุณจุง แซ่อื้อ หจก.ฟูโต้
กลึงเครื่องComputer คุณอดิศักดิ์ ธรรมวิเศษ ประดิษฐ์การช่าง
รองเท้ายาง คุณศักดิ์พงศ์ สาธิตเมธา Standard rubber จำกัด
แกนในรองเท้าเป็นพลาสติก คุณประเสริฐ ทองทั้งวงศ์ ประเสริฐอุตสาหกรรม
แกนยึดน๊อตสแตนเลส คุณนรินทร์ เกียรติมาลากุล ก.เจริญออโตจักรกล
น๊อตและสกรู คุณปอ มาศอาฌา บ.พีเคสตีลเทคอินดัสทรี จำกัด
หล่อสแตนเลส คุณกิตติ นิธิมาภินันทร์ บ.กิตติเพาน์ทรี อีควิปเมนต์ จำกัด
ยางยูริเทน คุณเชื้อชาย สร้อยสุดารัตน์ วิริยะการยาง
บู้ททองเหลือง คุณชูเกียรติ กอจิตตวนิช แน็ค ส. เจริญกิจ
โครงสร้างสแตนเลส คุณสิทธิชัย ตั้งพจน์ทวีสุข บ.โอ-ไทยเมทัล 1991 จำกัด
หล่อแม่พิมพ์เท้าและขา คุณสมศักดิ์ จันทน์วัลย์ เจ แอนด์ เอฟ อัลลอยด์
จัดการเรื่องแผ่นสแตนเลส คุณดิเรก เอกนาวากิจ หจก.สะแกงามวิศวกร
จัดการเรื่องแผ่นสแตนเลส คุณอุทิศ โชคประเสริฐสม หจก.แสงอาทิตย์การช่าง
จัดการเรื่องการชุบสีทอง คุณวิบูลย์ เรขาเจริญภัณฑ์ บ.ลีเนีย อินเชี่ยน จำกัด
จัดหาอะลูมิเนียม คุณไพศาล สุชาติกุลวิทย์ นครอะลูมิเนียม
สร้างเครื่องอบเท้าและเครื่องเหวี่ยงโครงขาโพลีเอททีลีน คุณประเสริฐ เหลืองศรีจันทร์ บ.แหลมทองโลหะการช่าง จำกัด
หล่อและเจียแม่พิมพ์ คุณขิต เงาเบญจกุล บ.โรงหล่อวรรธณา จำกัด
งานขัดแม่พิมพ์ คุณวิโรจน์ โชติปัญญาวิสุทธิ หจก.วิโรจน์กลการ
ฉี ดอะลูมิเนียม และแต่งแม่พิมพ์ คุณทองหล่อ พงศ์ปูชนียกุล บ.ศรีโพธิ์ทองโลหะกิจ จำกัด
ฉี ดอะลูมิเนียม คุณประกอบ เจริญพจน์มณี บี.พี.เค. อุตสาหกรรม
ขัดสแตนเลสและทำแม่พิมพ์ คุณสุธี วันทรงกรด ทรงกรดการช่าง
กาวติดอุปกรณ์ทุกชนิด คุณกำพล เหลืองวรานันท์ ห.จ.ก.บริพัตรอิมเพกซ์
เครื่องเทยาง คุณณรงศักดิ์ งามพจนา สายสี่อินดัสตรี
เฟือง คุณวิโรจน์ วิจิตรจรัสกุล เซ่งฮงหลี
ก๊าซและอุปกรณ์ คุณอรุณ รุ่งสว่าง ก.รุ่งสว่างออโต้พาร์ทอินดัสเตรียล
โครงขาโพลีเอททีลีน คุณประมวล กิจมีดี บริษัท มีดี จำกัด
โครงขาโพลีเอททีลีน คุณสกุล เขียวหวาน บ. โลโตฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงขาโพลีเอททีลีน คุณประดิษฐ์ สุโชคชัยกุล บ. คอนพลาสพลาสติก จำกัด
จัดหาอลูมิเนียม คุณอุดม จงตระกูลสิริ บริษัท แมคกราฟฟิค จำกัด
มีดบล๊อกตัดหนัง คุณพรศักดิ์ นันทเกียรติ ห.จ.ก. พิษณุกรรม มีดบล๊อก
จัดหายางพาราและถุงมือยาง คุณชวาล ปณิธานศิริกุล บ.สหบุญทองอุตสาหกรรมยางจำกัด
ยางยูริเทน คุณอภัย อนันตเสถ บ.TOA UNI CHEMICAL จำกัด
เครื่องมือและสลักกดขาสแตนเลส คุณชลิต จาติกเสถียร บ.แซมโก้ อินดัสทรีส์จำกัด
ปั๊มสายรัดเข็มขัด คุณวิรัช บุญยรัตนกรกิจ บ.บุญยรัตนกรกิจ จำกัด
หัวเข็มขัด คุณฉลอง รัศมีแสงทอง บ.ว พรสินอินดัสทรี จำกัด
ยิงทราย คุณธเนศ สิทธิเสีถยรชัย บ.เอส พี อาร์ 1990 จำกัด
แม่พิมพ์ปั๊มเหล็ก คุณสาโรจน์ นาคทอง บ. เอส อาร์ ไวท์คัท จำกัด
แม่พิมพ์อะลูมิเนียม คุณทักษิณ บำรุงพงษ์ บ. ศรีสยามบุญไทยพาณิชย์ จำกัด
ตลับลูกปืน คุณวัลลภ พรพิทยาเลิศ -
กลึงโลหะ คุณสมหมาย ปานพลับ บ. ทวีมณีรัตน์โลหะการ จำกัด
สปริง คุณชินวัฒน์ สารพรวิสิฐ บ. ไดนามิคสปริง จำกัด
อุปกรณ์แก๊สและคอนโทรลแก๊ส คุณฮั้งเส็ง แซ่ตั้ง บ. กล้วยน้ำไทการช่าง จำกัด
อุปกรณ์สายไฟ คุณพิษณุ แซ่เอี้ย บ. ไทยเนชั่น จำกัด
หนังรัดขา คุณบุญเลิศ เหล่าไพศาล โรงกลึงเหล่าไพศาล

เคมีผสมทำผ้าเฝือก

ดร.ไสยวิทย์ วรวินิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ชุบแข็ง คุณบุญชัย จันทร์ศริพิบูลย์ บ.บี เค เอ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
งานอลูมิเนียม คุณอรุณ ธวัชผ่องศรี A.C.I ไฮโดรลิค
เฝือก คุณชัยยง พรพัฒเลิศสกุล พรพัฒน์กลการ
ประสานงาน คุณชาญชัย จุลวาทีเลิศ มุ้ยเลงอุตสาหกรรม


เราทุกคนในชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยกันทำ ช่วยกันคิด จนประกอบเป็นขาเทียมเหนือเข่าอันแรกของเมืองไทย ที่พร้อมจะทำให้แก่คนขาขาดทั้งประเทศ ด้วยความตั้งใจจริงที่จะช่วยให้คนพิการเดินได้ และทำมาหากินได้อย่างคนปกติ

 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9