ที่มาของการประดิษฐ์คิดค้น

จุดเริ่มต้นหรือที่มาของการประดิษฐ์คิดค้น
ในสังคมปัจจุบัน ทุกคนต้องช่วยตัวเองและมุ่งหวังที่จะสร้างฐานะของตนเองให้เป็นปึกแผ่นจนลืมนึกถึงคนที่ด้อยโอกาส หรือสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือ

ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกัน จึงทำให้เกิดการรวมตัวกันเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2539 ของเพื่อนๆที่ทำโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งก่อตั้ง "ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (THAI INDUSTRIALIST DEVELOPMENT FORUM)" ซึ่งมีสมาชิกจาก 103 โรงงาน ประกอบกิจการที่แตกต่างกัน เช่น โรงงานจักรยาน โรงงานสร้างเครื่องจักร โรงงานหล่อเหล็ก โรงงานทำน๊อตและสกรู โรงงานทำพลาสติก โรงงานฉีดอะลูมิเนียม โรงกลึง โรงงานยาง และอื่นๆ…

การรวมตัวครั้งนี้ ทุกคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำธุรกิจร่วมกัน นำสินค้าออกแสดง ณ ต่างประเทศ เยี่ยมชมโรงงานในต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน

การรวมตัวของนักอุตสาหกรรมเพื่อก่อตั้ง "ชมรมนักพัฒนาอุตสาห

ความคิดในการทำขาเทียมครั้งนี้เกิดจากการที่ผมได้ดูข่าว ASAHI ในประเทศญี่ปุ่น เรื่องการทำขาเทียมของมูลนิธิสมเด็จย่า ฯ ให้แก่คนในจังหวัดภาคอีสาน ภาพที่ผมเห็นวันนั้น เป็นภาพของคนขาขาด เดินมาใส่ขาเทียม ทุกคนยิ้มอย่างมีความสุขที่สามารถเดินได้ด้วยขาของตนเอง ความรู้สึกสงสาร และอยากจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้เกิดขึ้นมาในความคิดของผมทันที ผมคิดว่า เราเป็นโรงงานอุตสาหกรรม…เป็นนักสร้าง…เป็นนักประดิษฐ์ คงจะช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้อย่างมาก ผมจึงขอให้เพื่อนชาวญี่ปุ่นพาไปดูการทำขาเทียมในประเทศญี่ปุ่น และขอความรู้เบื้องต้นเพื่อเป็นการศึกษา ผมได้ขาเทียมเก่าๆ 2 ขา จากคนที่เสียชีวิตแล้วกลับมาด้วย เมื่อผมกลับมาเมืองไทย จึงได้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมของชมรมฯ เพื่อปรึกษา และขอความเห็นชอบในโครงการช่วยเหลือสังคมครั้งนี้ ซึ่งทุกคนต่างเห็นชอบ สมาชิกในชมรมฯต่างเห็นตรงกันที่จะช่วยเหลือสังคมอื่น ตามกำลังที่พวกเรามี …แต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเรา ดังนั้นผมจึงไปปรึกษาและขอความรู้จาก พลตรีนายแพทย์ ชูศิลป์ คุณาไทย และนายแพทย์ศักดิ์สม กู้เกียรตินันท์ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ

ท่านทั้งสองได้ให้ความรู้ และข้อคิดในการทำขาเทียมเป็นอย่างมาก จากนั้นทางชมรมฯ ก็เริ่มคิดค้นประดิษฐ์ขาเทียมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขาเทียมที่ทางชมรมฯ ประดิษฐ์นั้นล้วนใช้ทรัพยากรในประเทศ ด้วยระบบที่ค้นคิดโดยคนไทย และเพื่อให้คนไทยผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายได้ยืนบนขาของตนเองอีกครั้ง

ระยะเวลาที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2541 ถึงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2541 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 เดือน
 
 
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9