ลักษณะของผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่

ลักษณะของผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ โดยมีความแปลกใหม่ คือ เป็นขาเทียมทั้งใต้เข่า และเหนือเข่าระบบใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกางเกงสำเร็จรูป คือ มีเปลือกนอกไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่รอการประกอบยางซับในให้พอเหมาะกับสรีระผู้สวมใส่ พร้อมกับมีเปลือกขาให้เลือกตามขนาดของรอบขาจำนวน ถึง 5 ขนาด ทั้งขาซ้ายและขาขวา ซึ่งต้องใช้แม่พิมพ์ถึง 20 ชุด และแม่พิมพ์เท้าเทียมข้างซ้ายและข้างขวา 6 ขนาด จำนวน 12 ชุด สามารถประกอบขาเทียมให้กับผู้ป่วยเสร็จได้ภายในเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง ขาขาดเหนือเข่าเมื่อใส่แล้วสามารถนั่งพับเพียบ ขัดสมาธิหรือไขว่ห้างได้
 
 

การทดลองขาเทียมครั้งแรกที่โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541 เป็นการนั่งไขว่ห้าง
 

การทดลองขาเทียมครั้งแรกที่โรงพยาบาลพระมงกุฏ ฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541 เป็นการนั่งพับเพียบ
 

การทดลองขาเทียมครั้งแรกที่โรงพยาบาลพระมงกุฏ ฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541 เป็นการทดสอบการเดิน
 

การทดลองขาเทียมครั้งที่ 2 ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2541 เป็นการนั่งพับเพียบ
 

การทดลองขาเทียมครั้งที่ 2 ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2541 เป็นการนั่งขัดสมาธิ
 

การทดลองขาเทียมครั้งที่ 2 ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2541 เป็นการนั่งไขว่ห้าง
 

การทดลองขาเทียมครั้งที่ 2 ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2541 เป็นการทดสอบการเดิน
 

การทดลองขาเทียมครั้งที่ 3 ที่ ห.จ.ก. วงศ์ธนาวุฒิ เพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2541 เป็นการทดสอบการเดิน
 
 
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9