ภูมิหลังของศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์คิดค้น

เนื่องจากสมาชิกชมรมฯ ต่างมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ด้อยโอกาส ทางชมรมฯ เริ่มงานชิ้นแรกด้วยการช่วยเหลือคนตาบอด เพราะอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตาบอดหาซื้อได้ยาก และราคาแพง บางครั้งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ทางชมรมฯ จึงนำตัวอย่างไม้เท้าคลำทาง และอุปกรณ์เขียนหนังสือคนตาบอด มาเป็นแม่แบบ และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชมรมฯ ช่วยเหลือกันผลิตชุดอุปกรณ์เขียนหนังสือคนตาบอด เรียกว่า Slate และ Stylus และไม้เท้าคลำทางที่สามารถพับเก็บได้สำเร็จ และเริ่มแจกฟรีให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2539 จนถึงปัจจุบันนี้เป็นจำนวนประมาณ 7,000 ชุด

นอกจากนั้นในขณะที่ผลิตไม้เท้าคลำทางเพื่อคนตาบอด ทางชมรมฯก็ได้ผลิต ไม้เท้าสแตนเลสเพื่อแจกให้กับผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน และยังคงแจกฟรีจนถึงปัจจุบันนี้

เมื่อภารกิจเพื่อสังคมทั้ง 3 อย่างได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ทางชมรมฯ จึงเริ่มทำ ขาเทียมเพื่อช่วยคนพิการขาขาดในเวลาต่อมา
 
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9