ลักษณะเด่นของขาเทียมชมรม

1. ริเริ่ม เป็นขาเทียมระบบใหม่ใช้เครื่องมือที่ลงทุนน้อยมาก

2. รูปร่าง สวยงาม มีสรีระและสีสรรเหมือนธรรมชาติ

3. รู้สึก ใส่แล้วนิ่มไม่เจ็บขา มียางยูริเทรนอย่างนิ่มเป็นตัวรองรับเพื่อลดแรงกดเจ็บที่ตอขา

4. เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ง่ายภายในเวลา 2-3 วัน

5. รวดเร็ว สามารถประดิษฐ์ขาใต้เข่าให้เสร็จภายใน 2 ชม. และขาเหนือเข่าเวลา 3 ชม.

6. ระบบ สามารถจัดทำขาเทียมได้อย่างมากในระบบอุตสาหกรรม

7. ราคา จะถูกกว่าของต่างประเทศ 10-20 เท่า
 


รูปหมู่ของผู้พิการที่มาขอรับการทำขาเทียมที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2542
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9