ขั้นตอนการทำขาเทียม
ขั้นที่ 6. ติดสายหนังรัดขาเทียม
วัดระยะที่ผู้พิการเห็นเหมาะสม แล้วจึงขันน๊อตยึดสายหนังติดกับท่อนขาเทียม เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆ ดังกล่าวข้างต้น ก็จะได้ขาเทียมที่ผลิตเพียงไม่ถึง 2 ชั่วโมง โดยฝีมือคนไทย ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอยากจะสานฝันให้คนไทยที่พิการขาขาดมีขาใส่ทุกคนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการพัฒนาขาเทียมด้วยฝีมือคนไทยในครั้งนี้ จะสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานของรัฐฯ , มูลนิธิ , ผู้บริหารประเทศ , ผู้เกี่ยวข้องในการทำขาเทียม ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือคนพิการที่ขาขาดให้สามารถยืนและเดินได้ด้วยขาของตนเองอีกครั้งหนึ่ง


ติดสายรัดเอว และสายรัดหัวไหล่เพื่อยึดขาเทียมให้แน่น
  [ขั้นที่ 5. การประกอบแกนท่อนขาเทียม ][ขั้นตอนการทำขาเทียม ]

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9