หลักการและขั้นตอนในการประดิษฐ์ขาเทียม
หลักการและแนวความคิดการประดิษฐ์ขาเทียม

การประดิษฐ์ขาเทียมของชมรมฯ นี้ต้องการที่จะให้ประชาชนชาวไทยที่ขาขาดได้ใช้โดยทั่วถึง จึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์ในลักษณะอุตสาหกรรมต้องมีคุณภาพที่ดี แข็งแรง สวยงาม สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว อีกทั้งต้องติดตั้งได้ง่าย ใครๆ ก็สามารถประกอบได้ และสิ่งสำคัญ ต้องมีราคาไม่แพง เหมือนกางเกงสำเร็จรูป ที่สามารถสวมใส่ได้ทันที

จากแนวความคิดเหล่านี้ เราได้พยายามประดิษฐ์ และคิดค้นเป็นเวลาถึง 9 เดือน จึงได้ขาเทียมของคนไทยที่มีพร้อมทุกอย่างตามความตั้งใจที่เราได้คิดไว้ มันเป็นขาเทียมเหนือเข่าอันแรกของเมืองไทย และเป็นขาเทียมที่เป็นระบบใหม่ของโลกการทำขาเทียม ชมรมฯเชื่อว่าจะสามารถทำสถิติประกอบขาเทียมทั้งชุดให้เสร็จภายในเวลาที่สั้นที่สุด

ขั้นตอนการทำขาเทียม
ขั้นตอนการผลิตขาเทียมโดยชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (TIDF) มีดังนี้

1. ทำผ้าเฝือก
2. การทำเท้าเทียม
3. การทำเบ้าขา
4. การทำท่อนขาเทียม
5. การประกอบแกนท่อนขาเทียม
6. ติดสายหนังรัดขาเทียม
 
 
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9