ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยกันทำ ช่วยกันคิด จนประกอบเป็นขาเทียมเหนือเข่าอันแรกของเมืองไทย ที่พร้อมจะทำให้แก่คนขาขาดทั้งประเทศ ด้วยความตั้งใจจริงที่จะช่วยให้คนพิการเดินได้ และทำมาหากินได้อย่างคนปกติ
ผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น
ที่มาของการประดิษฐ์คิดค้น
ลักษณะของผลงานที่ประดิษฐ์คิดค้น
ภูมิหลังของศิลปวิทยาการ
ข้อเปรียบเทียบของผลงานอื่นๆที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
การพัฒนาและปรับปรุงขาเทียมของไทย
ลักษณะเด่นของ
คุณสมบัติเด่นของขาเทียม
หลักการและขั้นตอนรวมทั้งกรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
สิทธิบัตร
ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ตัวอย่างผลงานขาเทียมของไทย
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9