หน้าถัดไป

ขาเทียมชนิดต่าง ๆ ของชมรมฯ

ขาเทียมข้อเข่า

ขาเทียมใต้เข่า

ขาเทียมเหนือเข่า

ขาเทียมเหนือเข่า 2 ข้าง

ขาเทียมสะโพก

  ขาเทียมมาแต่กำเนิด

[หน้าแรก]  [ชมรม]


ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9