ขาเทียม... กระเป๋าหิ้ว

   วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก จนทำให้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวของเราได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับในวงการขาเทียมนั้น มีสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นใหม่ คือ "ขาเทียม กระเป๋าหิ้ว" ซึ่งมีชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่จะประกอบเป็นขาเทียม บรรจุอยู่ในกล่องพร้อมที่จะประกอบขึ้นเป็นขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดได้ทันที ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ประกอบขาเทียมและผู้พิการขาขาด มีโอกาสที่จะได้ขาเทียมอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และประหยัด

ขาเทียม กระเป๋าหิ้วนี้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดย ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ซึ่งประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 100 โรงงาน ร่วมมือกันสร้างต้นแบบ และประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือผู้พิการขาขาด ให้มีขาใหม่ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ขาเทียมที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานี้ เป็นความคิดและมันสมองของคนไทย ที่ได้ช่วยกันคิดและช่วยกันทำ จากแนวความคิดต้องการให้เหมือนกับ กางเกงสำเร็จรูปที่ผู้พิการขาขาดสามารถที่จะเลือกลองสวมใส่ สามารถประกอบให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3-4 ชั่วโมง เหมือนกับการรอช่างตัดกางเกงสำเร็จรูปนั่นเอง
    ขาเทียม โดยทั่วไปแล้วจะแยกเป็น สองชนิดใหญ่ ๆ คือ ขาขาดใต้เข่า (Below Knee) และขาขาดเหนือเข่า (After Knee) แต่เดิมในเมืองไทยนั้นจะทำได้เฉพาะขาขาดใต้เข่าเท่านั้น ส่วนขาที่ขาดเหนือเข่าเรายังต้องซื้ออุปกรณ์ของต่างประเทศมาประกอบ ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ซื้อมามีราคาแพงกว่าของที่ทางชมรมฯผลิตขึ้นมาได้ ถึง 10-20 เท่า ทั้งนี้เพราะกระบวนการทางการตลาด ค่าลิขสิทธิ์ทางปัญญา ค่าด้อยโอกาสทางความคิด และค่าตอบแทนให้แก่ผู้ดำเนินการ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความน่าเศร้าใจ สำหรับผู้พิการขาขาด ที่มีฐานะยากจนไม่สามารถหาเงินเพื่อที่จะซื้อขาเทียมมาใส่ได้


 

ขาเทียมกระเป๋าหิ้ว เป็นขาเทียมชนิดที่มีแกนตั้งเป็นโลหะจำพวกอัลลอยย์ (Alloy) ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของขาที่จะช่วยในการยืนเหมือนกับเสาหลัก และมีส่วนประกอบของเปลือกขาเป็นพลาสติก ซึ่ง Polyethylene (P.E) ประกอบอยู่กับโครงสแตนเลสที่ห่อหุ้มไปด้วยยางฟองน้ำนิ่ม ๆ ที่เรียกว่า Polyurethane จากการค้นคว้าและคิดค้น วิธีการนี้จึงนับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ขาเทียมระบบใหม่ของโลก ที่สามารถนำส่วนประกอบต่าง ๆ ของขาเทียมที่อยู่ในกล่อง นำมาประกอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสั้น ๆ และสามารถนำไปประกอบที่ไหนก็ได้ จะทุรกันดารเท่าใดก็ไม่หวั่น ขอให้มีไฟฟ้าเพื่อใช้สว่านไฟฟ้าเป็นเครื่องมือก็ใช้ได้ แต่สิ่งสำคัญแค่เพียงอุปกรณ์นั้นยังไม่พอ หากจะต้องมีผู้ประกอบขาเทียมที่ได้รับการเรียนรู้ในการประกอบเสียก่อน ซึ่งขบวนการเรียนรู้นี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรนัก ขอเพียงมีจิตใจที่เอื้ออาทร ตั้งใจจริง ไม่รังเกียจผู้พิการ ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้    ส่วนประกอบของขาเทียมในกระเป๋าหิ้ว จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 10 อย่างคือ

 


1. ผ้าพันเฝือก  2. ปูนพลาสเตอร์  3. ยางพารา  4. เปลือกขาชนิดใต้เข่า  5. โครงยึดขาสแตนเลส  6. น้ำยายางอย่างนิ่ม  7. ตาข่ายพลาสติก (ส้มสายน้ำผึ้ง) 8. แกนอลูมิเนียม  9. ชุดเท้าเทียม  10. น๊อตยึดตามจุดต่าง ๆ
   
ส่วนประกอบของขาเทียมเหนือเข่า ที่มีเพิ่มจากขาเทียมใต้เข่า คือ
    1. เปลือกโคนขา  2. ลูกสะบ้าหัวเข่า  3. เปลือกครอบใต้สะบ้า  4. แกนข้อเข่าอลูมิเนียมพร้อมตัวหมุนขาพับเพียบ
    อุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะมีรายละเอียดติดอยู่ข้างกระเป๋าหิ้วพร้อมคำแนะนำในการประกอบที่อยู่ข้างกล่องว่าจะต้องทำอย่างไร การประกอบขาเทียมนั้นมีวิธีการดังนี้
1. นำผ้าพันเฝือกชุบน้ำแล้วพันที่ตอขาของผู้พิการขาขาด เพื่อที่จะทำแบบปูนพลาสเตอร์ ตามขนาดของขาผู้พิการ
2. เมื่อแกะแบบผ้าเฝือกแล้ว แต่งขอบให้สวย จากนั้นจึงเทปูนพลาสเตอร์ลงในแบบ รอจนปูนแห้งแล้วแกะผ้าเฝือกออก
3. แต่งผิวปูนพลาสเตอร์ให้เรียบ แล้วนำไปชุบน้ำยางพารา และรอให้แห้ง
4. ตั้งโครงขา (จะเป็นใต้เข่าหรือเหนือเข่าก็แล้วแต่ผู้พิการนั้น) แล้วจึงนำโครงสแตนเลสพร้อมด้วยตาข่ายพลาสติก ยึดติดด้วยน๊อต วัดขนาดให้พอดีกับตอขาของผู้พิการ
5. ผสมน้ำยาเทเข้าเบ้าเปลือกขาพลาสติก แล้วนำตอขาปูนพลาสเตอร์ใส่ทันที ทิ้งไว้ 10 นาที จะได้โครงสร้างของเปลือกโครงขาเทียม ของผู้พิการนั้น ๆ
6. แต่งโครงขาให้เข้ากับตอขาผู้พิการ ยึดน๊อตโครงขากับแกนโลหะ ปรับระดับความสูงต่ำของขา ให้ได้ระดับแล้วยึดกับเท้าเทียม

เพียงขั้นตอนง่าย ๆ เท่านี้ เราก็จะประกอบเป็นขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดได้อย่างง่ายดายและสามารถประกอบได้ทุกหนทุกแห่ง จะอยู่ใกล้อยู่ไกล หรือทุรกันดารอย่างไรก็สามารถทำได้ ใช้บุคคลากรน้อย เครื่องมือที่ใช้มีเพียง สว่านไฟฟ้าและคัตเตอร์เท่านั้น เป็นการลุงทุนทำขาเทียมที่ประหยัดที่สุด อุปกรณ์ขาเทียมทุกชิ้นและเครื่องมือในการทำอุปกรณ์ทุกเครื่อง ทำด้วยฝีมือของคนไทย นับเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและเทคโนโลยีใหม่ จากสมองของคนไทยที่ไม่ได้ลอกเลียนแบของใครที่ไหน ไม่ต้องเสียเงินตราให้กับต่างประเทศ เพื่อซื้ออุปกรณ์ของต่างชาติ นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้ประดิษฐ์ขาเทียมทั้งใต้เข่าและเหนือเข่าได้สำเร็จ และมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชน และได้ให้ความช่วยเหลือแก่มูลนิธิ "เกรซ" ของแคนาดา ในการทำขาเทียมที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน จนประสบความสำเร็จ จะเห็นได้ว่า ขาเทียม...กระเป๋าหิ้วของไทย นั้นไม่ได้ช่วยเหลือเพียงแค่คนไทยแต่ยังมีโอกาสช่วยสร้างสัมพันธไมตรีอันดีแก่เพื่อนบ้านอีกด้วย นับเป็นความถูมิใจของคนไทย ที่สามารถ คิดได้..ทำได้..เพื่อคนไทย และเพื่อผู้พิการขาขาดทุกคน


       [ หน้าแรก ] [ ชมรม ]


ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9