หลักการและแนวทางทำให้ขยะเป็นศูนย์ (0)

1.    ส่วนประกอบของโลกนี้ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

2.    ทุกสิ่งในโลกย่อมสูญสลายตามกาลเวลา

3.    ทำขยะใหญ่ให้เป็นขยะเล็ก ขยะเล็กเป็นขยะละเอียด

 

แนวทางในการทำขยะให้เป็นศูนย์ (0)  

1.    เรียนรู้การกำจัดขยะ

2.    จัดทำประชามติของชุมชนให้เข้าใจว่าจะทำขยะให้เป็นศูนย์

3.    ตั้งตัวแทนกลุ่มเพื่อไปกระตุ้นชุมชน

4.    รู้วิธีแยกขยะที่ต้นทาง

5.    จัดเก็บขยะที่แยกไปสู่ขบวนการกำจัดหรือย่อย

6.    ใช้เครื่องย่อยขยะแต่ละชนิด แต่ละประเภท

7.    ขยะที่ย่อยแล้วทุกชนิด นำมาทำประโยชน์และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจใหม่

 

ผลที่ได้จากขยะ 

1.    ปุ๋ยน้ำ – ปุ๋ยเนื้อ – แก๊ส   

2.    อาหารสัตว์

3.    เม็ดพลาสติก ยัดเบาะนั่ง  ฝ้าเพดาน

4.    อัดโลหะให้เป็นก้อน

5.    กิ่งไม้ ใบไม้ทำปุ๋ย กระจก กระเบื้อง

6.    ขยะใหญ่  และเหนียว -โซฟา – ยางรถยนต์

7.    วิจัยและพัฒนา ขยะที่นอกเหนือจากนี้ ให้ได้หมดทุกชนิด

 

จากแนวทางปฏิบัติให้เป็นจริงที่พิสูจน์ได้ว่าขยะนั้นสามารถนำมาทำประโยชน์ได้ทุกชนิด  ซึ่งโครงการนี้จะเกิดขึ้นแบบยั่งยืนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ   ให้เห็นว่าขยะนั้นมีประโยชน์และมีคุณค่า ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ถ้าทุกคนเข้าใจและร่วมมือกัน

 

 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9