หน้าถัดไป
 


สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
14 มิ.ย.2553


เทศบาลตำบลไร่ใหม่
22 ต.ค. 2552


นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าไฮเทค
17 พ.ย. 2552


สนง.สาธารณสุข อ.เมือง จ.เพชรบุรี
20 ต.ค. 2552


นายอำเภอเมืองเพชรบุรี


อบต.เกาะช้างใต้
16 พ.ค. 2553


คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6 มี.ค. 2553

อบต.บางด้วน
6 พ.ค. 2553


อบต.บ้านม่วง


แกนนำ อสม. ของจังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมอบรมโครงการคัดแยกขยะ
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

 นายอำเภอบ้านลาด และคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ในเขตอำเภอบ้านลาด ชมการสาธิตการบดขยะ
เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2553


 


 

 

 

 
เจ้าหน้าที่เก็บขยะ


เบาะรองนั่ง-ตุ๊กตา
ยัดใส้ด้วยโฟมและพลาสติกที่ย่อยแล้ว

 

 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9