ข้อกำหนดและระเบียบในการขอขาเทียม

               

                เนื่องจากเป็นการทำขาเทียมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  จึงอยากจะขอความร่วมมือเพื่อให้ผู้ที่ใส่ขาเทียมได้ใช้ประโยชน์จากการใส่ขาเทียมได้สมบูรณ์ ด้วยข้อกำหนดดังนี้

 

1.  เป็นผู้พิการไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  ฐานะหรือตำแหน่งใด ๆ

 

2.  เขียนประวัติพร้อมทั้งเล่าถึงคุณประโยชน์ต่อสังคมที่ผ่านมาในอดีต และถ้าใส่ขาเทียมแล้วจะทำ       ประโยชน์  ต่อสังคมได้อย่างไร

 

3.  รูปถ่ายให้เห็นตอขาอย่างชัดเจน ทั้งหน้า ข้าง และหลัง (อย่ามีอะไรปิดบัง)

 

4.  ต้องออกกำลังตอขาที่ขาดให้แข็งแรง ก่อนการทำขาเทียม

         ใต้เข่า        ใช้ถุงทรายมัดรอบตอขา ถุงทรายหนัก 2 กิโลกรัม

        เหนือเข่า     ถุงทรายหนัก 3.5 กิโลกรัม  แล้วยกขึ้น-ลง หรือเหวี่ยงขาในท่าเดิน ให้ได้อย่าง                    น้อยวันละ 100-200 ครั้ง ตามกำลังของผู้ขาขาด จนกว่ากล้ามเนื้อจะแข็งแรง

 

5. เมื่อขาแข็งแรงแล้ว ให้รอการนัดเพื่อทำขาเทียม และเดินทางมาทำที่ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เลขที่ 110/108 ถนนเอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150  (ข้างธนาคารกสิกรไทย สาขาวงแหวนรอบนอก เอกชัย-บางบอน) โทร. 0-2899-6374-8  เวลา 9.00 น. Email  tidf2000@yahoo.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.thailegs.com

 

6. ขอยกเว้นสำหรับผู้ที่มีอาชีพ ภิกขาจาร

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]


ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9