ชุดลากปลาวาฬหรือสัตว์น้ำตัวใหญ่ลงทะเล

1. ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ ลักษณะของชุดลากปลาวาฬนี้เป็นการนำความรู้จากการนำพลังงานของลมมาใช้ประโยชน์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็นการสูบลมเข้ายางในรถยนต์ที่ติดอยู่กับฝาครอบอลูมิเนียมฐานกลมแบนมีลักษณะเหมือกะละมังที่อยู่ในท่าคว่ำเอาฝาครอบอลูเนียมขึ้นข้างบน เมื่อสูบลมเข้าไปในยางในของรถยนต์ก็จะทำให้ยางในพองตัวขึ้นในท่าตั้งเพื่อยกปลาวาฬหรือสัตว์ใหญ่ให้ตัวลอยขึ้นจากพื้นทรายด้วยแรงลมที่อัดเข้าไป มีจำนวน4-6อันที่วางอยู่ในตำแหน่งรับน้ำหนักตัวปลาวาฬต่างๆกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของปลาวาฬ ส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนลากจูง โดยสูบลมเข้ายางในรถยนต์ที่ติดอยู่กับฝาครอบอลูมิเนียมในท่าหงายเพื่อให้ยางในรถยนต์เป็นตัวประคองลำตัวปลาวาฬที่ตั้งอยู่บนฐานลากจูงที่มีลักษณะเหมือนสกี ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถลากปลาวาฬ หรือสัตว์ใหญ่กลับลงสู่ทะเลอีกครั้งอย่างปลอดภัย.

 

2.สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
การประดิษฐ์นี้อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพในส่วนของสัตวแพทย์

3.
ภูมิหลังของศิลปะวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
เนื่องจากการที่มีปลาวาฬหรือสัตว์ทะเลตัวใหญ่มาเกยตื้นอยู่ตามชายหาดหรือฝั่งทะเลบ่อยครั้ง ซึ่งเราไม่สามารถจะช่วยชีวิตสัตว์เหล่านั้นได้ เนื่องจากชายฝั่งทะเลนั้นไม่สามารถนำรถยกหรือเรือเข้าไปลากได้ และไม่มีเครื่องมือใด ๆ จะไปช่วยลากหรือยกให้กลับลงทะเลได้จึงทำให้สัตว์ทะเลเหล่านั้นต้องตายอย่างน่าสงสาร  จากเหตุการณ์ที่เกิดมานี้ จึงได้ค้นคิดวิธีการที่จะหาวิธีที่จะช่วยให้สัตว์ทะเลตัวใหญ่ให้กลับลงทะเลได้อีกครั้ง โดยที่ไม่ต้องได้รับการบาดเจ็บและเป็นแผลในการลากลงทะเลในครั้งนี้อีกด้วย
.

4.การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์
ในการประดิษฐ์นี้เกิดจากการตายของสัตว์ทะเลตัวใหญ่ เช่นปลาวาฬ ปลาโลมา ที่มาเกยตื้นตามชายหาด
จึงได้คิดวิธีที่จะช่วยชีวิตสัตวทะเลเหล่านี้ ในการประดิษฐ์ชุดลากปลาวาฬและสัตว์ใหญ่ในทะเลมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ  ส่วนแรก เป็นชุดยกปลาวาฬหรือสัตว์ใหญ่ให้ลอยขึ้น โดยมีอลูมิเนียมฐานทรงกลมขนาด 800 มม. สูง 120 มม.เป็นปลอก 2 ชั้น อยู่ในท่าคว่ำเอาครอบอลูมิเนียมอยู่บนเพื่อยกตัวปลาให้ลอยครอบนี้ต้องไม่สูงเกินไปเพราะจะทำให้ไม่สะดวกในการสอดเข้าไปใต้ตัวปลาวาฬ ภายในบรรจุยางในรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ 1 เส้นต่อหนึ่งชุด มีจำนวน 6 ชุด เพราะขนาดของปลาวาฬจะมีขนาดกว้างประมาณ 3000 มม.ยาวประมาณ 12000 มม. ต้องสอดชุดแผ่นอลูมิเนียมเหล่านั้นเข้าใต้ท้องให้ทั่วตัวในตำแหน่งที่จะรับน้ำหนักตัวของปลาวาฬได้อย่างดี โดยการแหวกทรายหรือเลนที่ใต้ท้องของปลาวาฬ เมื่อได้สอดใส่แผ่นอลูมิเนียมได้รอบตัว แล้วจึงปล่อยลมเข้าไปในยางในรถยนต์ที่ติดอยู่กับแผ่นอลูมิเนียม พร้อม ๆ กัน ทั้ง 5-6 จุด หรือถ้าจะปล่อยลมทีละจุดก็ได้  ขึ้นอยู่กับปั๊มลมที่มีอยู่ โดยค่อย ๆ ปล่อยลมทีละจุดเฉลี่ยกันไป จนกระทั่งยางในรับลมได้เต็มที่ จะทำให้ปลานั้นลอยขึ้นมาจากพื้นได้ถึง 400 มม.โดย ครอบแต่ละอันจะรับน้ำหนักได้ถึง 500 กิโลกรัม ส่วนที่ 2 คือส่วนลากเมื่อปลาวาฬลอยขึ้นมาแล้ว เราก็สอดฐานที่จะใช้ลากทำเป็นรูปร่างเหมือนสกี  แต่ด้านบนมียางในรถยนต์ที่อยู่ในครอบอลูมิเนียมเหมือนชุดยก แต่อยู่ในท่าหงายเอายางในขึ้น ติดอยู่ ชุดละ 2 อัน มีความยาว3-4 เมตร ควรมี 3-4 ชุดต่อปลาวาฬ 1 ตัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปลาวาฬ  เมื่อสอดเข้าไปในระหว่างช่องว่างของชุดที่ยกปลาวาฬ แล้วปล่อยลมเข้าที่ยางบนฐานสกี  พอยางพองเต็มที่ก็จะมาช่วยดันตัวปลาให้ลอยสูงขึ้น หลังจากนั้นก็ใช้เชือกดึงที่หัวสกีที่รองรับตัวปลาให้วิ่งไปบนทรายหรือเลนโดยใช้คนดึง หรือเรือโยงให้ปลาวาฬกลับลงสู่ทะเลอีกครั้งหนึ่ง เป็นการช่วยเหลือปลาวาฬหรือสัตว์ทะเลใหญ่ ๆ ไม่ต้องมาเกยตื้นตายและจะไม่มีบาดแผลขณะดึงกลับสู่ทะเล

 

5.คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ
5.1
ภาพสามมิติชิ้นส่วนชุดลากปลาวาฬท่าคว่ำ
5.2
ภาพสามมิติชิ้นส่วนชุดลากปลาวาฬท่าหงาย
5.3
ภาพสามมิติชิ้นส่วนชุดลากปลาวาฬแบบแยกส่วน
5.4
ภาพสามมิติชิ้นส่วนชุดลากปลาวาฬรูปต้องตามขวาง
5.5
ภาพชิ้นส่วนลากปลาวาฬเคลื่อนที่แบบสกีท่าหงาย
5.6
ภาพชิ้นส่วนลากปลาวาฬเคลื่อนที่แบบท่าคว่ำ

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]


ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9