4 สิ่งประดิษฐ์ระดับโลก

   

     ทศตวรรษที่ผ่านมา จากการก่อตั้งชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2538 เป็นต้นมา กลุ่มนักอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ที่ได้มารวมตัวกันเป็นสังคมเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ได้ร่วมกันคิด ได้ร่วมกันทำ เสียสละวัตถุดิบที่มีอยู่ เสียสละเวลากับการประดิษฐ์ และลงทุนด้วยเงินบริสุทธิ์ ด้วยความตั้งใจที่มั่นคง หวังจะช่วยสังคมนี้ให้ดีขึ้น โดยมิได้หวังผลในด้านการค้าหรือธุรกิจ มากกว่าจิตใจที่อยากสร้างบุญเพื่อให้โลกนี้มีความสุข ถึงวันนี้ (20 ธันวาคม 2548 ) ผลงานที่ได้ทำสำเร็จแล้วและนำสู่สายตาของประชาชน มีอยู่ 4 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภท แต่ละชนิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากสมองของคนไทย 100 % เราภูมิใจที่จะบอกสังคมไทยให้ช่วยพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราได้ทำ เราได้ประดิษฐ์ขึ้นมานี้มีที่ไหนในโลกได้ประดิษฐ์มาแล้วบ้าง

  1. ขาเทียมระบบใหม่ของโลก            
    รูป โดยมีแม่พิมพ์หลาย ๆ ขนาด เพื่อจะสร้าง เท้าเทียมหน้าแข้งเทียม และโคนขาเทียม สำหรับผู้พิการขาขาดด้วยสารที่เรียกว่า Polyethylene (P.E.) เมื่อผู้พิการขาขาดมาทำขาเทียม ก็จะเลือกขนาดของขาที่จะสวมลงไปให้หลวมเล็กน้อย เพื่อจะได้ทำชั้นในรองตอขา โดยใช้สารเคมีที่ชื่อ Polyurethane (Polyol ผสม Polyisocyanate) เป็นฟองน้ำทำให้นุ่มและไม่เจ็บเวลาสวมใส่ขาเทียม และมีหนังแท้นิ่ม ๆ (ชามัว) รองทับหน้า เพื่อรับจุดสัมผัสกับตอขาของผู้พิการจะไม่เกิดการเสียดสีจนเป็นแผล นอกจากนี้ยังช่วยระบายอากาศเวลาสวมใส่ได้อย่างดี เมื่อทำซับในรองตอขาเสร็จก็ตัดความยาวให้ได้ตามขนาดของขาที่ต้องการ จึงเป็นระบบใหม่ในการทำขาเทียมสำเร็จรูป ช่วยให้การทำขาเทียมรวดเร็ว และใช้เวลาในการทำขาเทียมใต้เข่าประมาณ 3 ชั่วโมง และขาเทียมเหนือเข่าประมาณ 5-6 ชั่วโมง ต่อหนึ่งขา เครื่องมือในการประกอบขาเทียมก็มีเพียงสว่านและคัทเตอร์เท่านั้น จึงทำให้ประหยัดงบประมาณในการลงทุน นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีที่ไหนในโลกที่ได้คิดทำมาก่อน และที่สำคัญที่นี่ทำฟรีและก็ไม่มีขอรับเงินบริจาคผู้ใดเรามาช่วยกันหาความจริงจากสิ่งดี ๆ เหล่านี้หน่อยเถอะครับ เพราะตั้งแต่ปี 2541-2548 เป็นเวลา 8 ปี แล้วนะครับ ที่โครงการนี้เกิดขึ้นมา..............

 

2. โครงการขยักพิชิตขยะ...........โดยรถกำจัดขยะคันแรกของโลก
   
ครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้คิดและสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมือง เริ่มคิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มาเป็นรูปเป็นร่างปี พ.ศ. 2545 ได้นำเสนอต่อสังคมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นรถพิชิตขยะคันแรกของโลก ที่มีอุปกรณ์ที่จะพิชิตขยะได้ทุกชนิด แล้วนำขยะเหล่านั้นมาทำประโยชน์ได้หมด โดยมีหลักการและแนวความคิดที่ยึดหลักของธรรมชาติมาเป็นครู จากความเป็นจริงในโลกนี้ทุกสิ่งย่อมจะสูญสลายตามกาลเวลา และสุดท้ายของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกจะกลับไปอยู่ในสิ่งที่กำเนิดโลก คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ จากแนวความคิดนี้ จึงคิดที่จะช่วยธรรมชาติให้การสูญสลายได้เร็วขึ้น โดยได้คิดสร้างเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ ขึ้นมา ทำการย่อยขยะใหญ่ให้เป็นขยะเล็ก และขยะเล็กให้เป็นขยะละเอียด เพื่อช่วยให้การสลายตัวของขยะได้เร็วขึ้น เป็นการช่วยธรรมชาติให้ทุกสิ่งได้กลับไปสู่มติเดิมที่กำเนิดมา ในการที่จะทำขยะให้ละเอียดได้อย่างง่ายที่สุดก็คือ จะต้องแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยการสร้างพฤติกรรมในการทิ้งขยะเสียใหม่ และพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนแปลงได้ ก็ต้องมีสิ่งเร้าใจเกิดขึ้น หรือต้องมีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างคุ้มค่า ก็เพื่อความยั่งยืนในการกำจัดขยะในอนาคตแบบยั่งยืน โครงการขยักพิชิตขยะโดยรถกำจัดขยะคันแรกของโลกจึงเกิดขึ้น นี่คือผลงานประดิษฐ์ของคนไทยที่ไม่มีที่ไหนในโลกได้เคยสร้างรถกำจัดขยะครบทุกชนิดเช่นนี้มาก่อน
 

3. โครงการเตียงผ่าตัดช้าง...เตียงแรกของโลก
   
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการไปช่วยสัตว์แพทย์ทำเฝือกสแตนเลสให้แก่ช้างที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาโดยโดนซุงทับ โดนระเบิด หรือต่อสู้กันแล้วถูกแทงที่ขาจนได้รับบาดเจ็บ ด้วยสาเหตุที่เกิดบาดแผลเพียงที่ขาแต่เราไม่สามารถที่จะช่วยรักษาชีวิตเขาได้ เพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่ไม่มีเครื่องมือใด ๆ ที่จะป้องกันเวลาเข้าไปทำแผลและทำการรักษาได้เต็มที่ จึงทำให้แผลอักเสบติดเชื้อ และต้องตายในที่สุด นอกจากนี้ยังมีช้างที่คลอดลูกแล้วติดอยู่ที่มดลูกต้องดึงออก สุดท้ายต้องตายทั้งแม่และลูก หรือคลอดลูกแล้วถอยหลังมาเหยียบลูกตาย จากสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้ช้างต้องตายนี้เองจึงเกิดความสงสารและได้ระดมความคิดจากสมาชิกของชมรมฯ เพื่อช่วยชีวิตช้างให้ไม่ต้องตายโดยเหตุอันไม่สมควรอีกต่อไป จึงได้เกิดโครงการเตียงผ่าตัดช้างขึ้นมา นอกจากจะช่วยรักษาช้างที่ได้รับบาดเจ็บแล้วยังช่วยให้ช้างที่อายุมาก ๆ ได้สามารถนอนพักผ่อนไม่ต้องล้มตัวลงนอน โดยการเอียงตัวนอนบนเตียงขนาด 15˚ 45˚ ได้อีกด้วย และยังนำมาใช้กับสัตว์ใหญ่ ๆ ได้ทุกชนิด นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้คิดหาวิธีที่จะช่วยชีวิตช้างโดยการสร้างเตียงผ่าตัดช้างขึ้นมา เป็นเตียงผ่าตัดช้างเตียงแรกของโลกใช่หรือเปล่าช่วยค้นข้อมูลให้ที

4. ชุดลากปลาวาฬเครื่องช่วยชีวิตปลาวาฬและสัตว์ทะเล ชุดแรกของโลก

    เมื่อทางชมรมฯ ได้คิดที่จะช่วยชีวิตสัตว์บกขึ้นมาแล้วก็ได้มีความคิดต่อไปถึงสัตว์ทะเล เช่นปลาวาฬ ปลาโลมา ที่มาเกยตื้นอยู่ตามริมฝั่งทะเล จะต้องตายเพราะไม่มีรถจะไปช่วยยก หรือเรือจะเข้าไปลาก ในที่สุดก็ต้องตายอยู่ตามชายหาด ความคิดที่จะช่วยชีวิตสัตว์น้ำเหล่านี้จึงเกิดขึ้น โดยใช้แนวความคิดของแรงลมนำมาใช้ประโยชน์ เช่นเดียวกับการใช้กระบอกลมยกอง ด้วยการสร้างฝาคลอบอลูมิเนียมเป็นแบบรูปกาละมัง ภายในบรรจุยางในรถยนต์ ให้บางที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อความสะดวกในการสอดใส่เข้าไปใต้ตัวปลา เพื่อใช้รองรับน้ำหนักปลาที่มาเกยตื้น โดยแยกสอดใส่ให้ทั่วตัวปลา แล้วปล่อยลมเข้าไป ยางในรถยนต์ก็จะพองตัวและยกตัวปลาให้ลอยขึ้น หลังจากนั้นก็สอดเครื่องลากปลาอีกชุดเข้าไป (เหมือนสกี) ตามจุดที่รับน้ำหนักเพียงพอ แล้วจึงช่วยกันลากด้วยแรงคนหรือเรือชายฝั่ง เพื่อให้ปลาลงกลับสู่ทะเลและมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งชุดลากปลาวาฬแบบนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ของโลกด้วยฝีมือคนไทยอีกชิ้นหนึ่งที่เราภูมิใจ

 

 

สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นมานี้เป็นผลงานของชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ที่ได้ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมลงทุน ร่วมติดตามผลงาน และปรับปรุงแก้ไข จนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ภาคภูมิใจของคนไทย เป็นสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกที่ไม่มีสถาบันไหนรับรอง นอกเสียจากจะเก็บความภาคภูมิใจไว้ในความทรงจำว่าเกิดมาชาตินี้ก็ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมแล้ว ถึงแม้จะตายก็ไม่เสียดายเวลาที่ได้เกิดเป็นคน จะเป็นหนึ่งในโลกหรือไม่ ฟ้าย่อมรู้ ดินย่อมเห็น และจดบันทึกเอาไว้หมดแล้วรอแต่มนุษย์เดินดินเท่านั้นที่จะนำไปใช้ประโยชน์จริง ๆ เสียที
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]


ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9