ที่มาของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ...... 

ด้วยความตั้งมั่นในการที่จะสร้างความดีด้วยทุนทรัพย์ที่มีอยู่ ด้วยประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาชั่วชีวิตด้วยความสามัคคีและมีจิตที่เป็นกุศลจึงมารวมตัวกันสร้างสิ่งดีๆมีหลายๆโครงการที่ได้ทำสำเร็จแล้ว โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆมากไปกว่าความสุขใจที่ได้กระทำลงไปแล้ว จนได้เห็นสัจธรรมที่ว่า ทำบุญเล็ก เจอมารเล็ก....ทำบุญใหญ่ เจอมารใหญ่ แต่ ถ้าเราตั้งมั่นที่จะทำความดีและมีความบริสุทธิ์ใจในสิ่งที่กระทำ อุปสรรคเหล่านั้นก็จะต้องหมดไปในที่สุด โครงการขาเทียมของคนไทยได้ผ่านอุปสรรคมากมายตั้งแต่เริ่มคิดที่จะทำ เริ่มกระทำและได้ลงมือทำจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอุปสรรค        แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เสมือนแรงกระตุ้นหรือผลักดัน ให้มีกำลังใจและความพยายามที่ต้องทำให้ได้ดีกว่าของเดิมๆที่มีอยู่ ต่อไป.

 

 

 

ผลงานอื่นๆของชมรมที่ได้
ดำเนินการไปแล้ว

 

 

1)ในปี พ..2538-2539 ได้สร้างเครื่องจักรถวายโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

ได้แก่ เครื่องบดเห็ดหลินจือ,เครื่องตัดกระป๋อง,เครื่องอัดกระดาษสา, ถังแช่เยื่อกระดาษสา

,เครื่องย่อยปุ๋ยหมัก สกรูลำเลียงข้าวเปลือก,สกรูอัดถ่านเครื่องปั๊มน้ำ

 

2)ในปี พ..2540 ได้จัดทำไม้เท้าตาบอดพับไม้ และอุปกรณ์เขียนหนังสือคนตาบอด (BRAILLE)

ซึ่งประกอบไปด้วย slateและ stylus แจกคนตาบอดทั่วประเทศ จำนวน 7000 ชุด จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

3) ในปี ..2541 เนื่องในวโรกาสครบ 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้คิดประดิษฐ์ขาเทียมทั้งขาพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างด้วยตนเอง และเป็นขาเทียมระบบใหม่ของโลก ที่ใช้ Polyurethane และหนังแท้เป็นวัสดุสำคัญ เพื่อแจกให้แก่ผู้พิการทั่วประเทศและต่างประเทศจำนวน 700 คน และยังได้ทำการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการประกอบและการเรียนรู้ในการทำขาเทียมเมื่อวันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่ประเทศ พม่า เนปาล ศรีลังกา กัมพูชา ลาว และไทย

 


4)ในปี ..2542 ได้จัดทำโครงการ ธนาคารไม้เท้าโดยวัสดุที่ใช้เป็นสเตนเลส ขนาด 15 มม.

มีน้ำหนัก 670 กรัมเพื่อให้แก่ผู้สูงอายุใช้เป็นเครื่องค้ำเดิน จำนวน 10,000 อัน โดยให้ยืมไปใช้

และกลับมาคืนที่ศูนย์เมื่อหมดความจำเป็น โดยแจกให้แก่ผู้สูงอายุยืมไปใช้ทั่วประเทศจนถึงปัจจุบั

 

5)ในปี พ..2545ได้ดำเนินโครงการขยักพิชิตขยะเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ในการทิ้งขยะโดยการแยกขยะตั้งแต่ต้น แล้วนำขยะทุกชนิดนี้แยกแล้วไป recycle, reduce และ reused ทุกอย่างด้วยเครื่องกำจัดขยะที่คิดและประดิษฐ์โดยมันสมองของสมาชิกของชมรมฯทุกตัวเพื่อทำขยะทุกชนิดให้ได้ประโยชน์ในการกำจัดอย่างสมบรูณ์แบบที่สุด โครงการดังกล่าวได้สร้างอุปกรณ์และเครื่องมือต้นแบบพร้อมที่จะปฏิบัติการเพียงรอนำโครงการสู่ภาคปฏิบัติจริง

6)ในปี พ..2546 ได้เริ่มโครงการน้ำดื่มสะอาด โครงการนี้เพื่อเป็นแนวทางการจัดหาน้ำสะอาดให้นักเรียนได้ดื่มเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อจากการดื่มภาชนะร่วมกันเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในการใช้ภาชนะขวดพลาสติก ประหยัดเงิน และสร้างพฤติกรรมที่ดีแก่สังคมไทย โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้แต่ยังไม่สำเร็จ

  

7) ในปี พ.. 2547 เริ่มโครงการลดมลภาวะทางอากาศ กำลังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าและวิจัยซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินงานมาแล้ว 50% ของโครงการ โดยมีวิธีคิดจากความเป็นจริงทางธรรมชาติด้วยการสร้างปอดธรรมชาติ (BIO- LUNG), รั้ว กรองอากาศ (BIO-FENCE) ละอองน้ำจับฝุ่นละอองในอากาศ (BIO-MIST) และจมูกเทียม (BIO-NOSE) เพื่อกรองสารต่าง ๆ ที่แขวนลอยในอากาศ คาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในเร็วๆนี้ และจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้เป็นอย่างดี

8)ในปี พ.. 2548 เริ่มโครงการสร้างเตียงช้างผ่าตัดช้าง กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการได้ดำเนินการมาแล้ว 70% ของโครงการเพื่อช่วยช้างที่บาดเจ็บให้สามารถนอนและทำการรักษาส่วนต่าง ๆ ที่บาดเจ็บได้ด้วยประสบการณ์มารถลุกขึ้นยืนได้ จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยชีวิตช้างไทยจะได้ไม่ตายโดยเหตุอันไม่ควรอีกต่อไป.
9)ในปี พ.. 2548 เมื่อช่วยสัตว์บกแล้วก็นึกถึงสัตว์น้ำจึงได้สร้างเครื่องลากปลาวาฬลงทะเล เมื่อปลาวาฬหรือสัตว์ทะเลตัวใหญ่มาเกยตื้นที่ชายหาด จะไม่สามารถที่จะช่วยลากให้ลงทะเลได้ จึงได้ทำเครื่องลากขึ้นมาช่วยให้สัตว์นั้นกลับสู่ทะเลอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลอีกทางหนึ่ง ได้ดำเนินการแล้ว 50% ของโครงการ

    

 

โครงการทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่ได้ทำเสร็จสิ้นไปแล้วและบางโครงการกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ แต่ได้ลงมือกระทำแล้วมิใช่โครงการในความฝัน ซึ่งทุกโครงการเหล่านี้ทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยมิได้หวังเพื่อประโยชน์ทางด้านธุรกิจและการค้าแต่อย่างใดโดยใช้เงินจากสมาชิกของชมรมฯสนับสนุนและก็มิได้หวังว่าจะต้องได้รางวัลจากการเสนอผลงานใดๆ ขอเพียงแต่ให้สังคมได้รับรู้ว่ายังมีองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมไทย อย่างน้อยผลงานเหล่านี้ก็ได้ผ่านสายตาของผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทยครั้งหนึ่งในหลายๆครั้งที่ผ่านมา.

 

หมายเหตุ.........ข้อมูลนี้บันทึกเมื่อ 24 ธันวาคม 2548

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]


ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9