ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
จัดอบรมครั้งต่อไป

  เมืองไทยไร้ขยะ 

ด้วยชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ได้ร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรไปแล้วเมื่อวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2552 ปรากฏว่าดีได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ  ทางชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยจึงเร่งเห็นว่าทุกวันนี้ขยะเป็นปัญหาที่ใหญ่อีกเรื่องหนึ่งถ้าเราไม่หันมาช่วยกันกำจัดขยะแล้วโครงการที่จะทำให้ขยะในประเทศของเรากลายเป็นศูนย์ (ZERO WASTE) จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

 จุดมุ่งหมายในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ต้องการที่จะให้ทุกหน่วยงานได้เรียนรู้ความจริงของขยะ และวิธีแก้ไขให้ได้จริงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมโดยการสร้าง ซึ่งมีหลักการ เช่น

   1. สร้างจิตสำนึกในเรื่องขยะ        2. การแยกขยะที่ต้นทาง 
3. การจัดเก็บอย่างมีระบบ          4. การใช้เครื่องกำจัดขยะแต่ละชนิดแต่ละประเภท
5.
การสร้างคุณค่าขยะทุกชนิดให้ได้    6. การทำให้ขยะเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ 

        ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย จึงขอเสนอการอบรมมีดังนี้

ครั้งที่ 2   วันที่ 18-19  ธันวาคม   2552          ที่โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี

    ครั้งที่ 3    วันที่ 13-14  มกราคม   2553          ที่โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี

    ครั้งที่ 4  วันที่ 25-26  มกราคม    2553         ที่โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี

    ครั้งที่ 5  วันที่   8-9  กุมภาพันธ์  2553          ที่โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี

    ครั้งที่ 6     วันที่ 25-26  กุมภาพันธ์  2553           ที่โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี 

ท่านที่สนใจจะเข้าอบรมในรุ่นต่างๆขอให้ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โทร 02-8996374-5 E-mail:tidf2000@yahoo.com องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อ.เมือง จ. เพชรบุรี 032-425077 และวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 032-488058 ต่อ 102 E-mail:arkamei@gmail.com ค่าดำเนินการเข้ารับการอบรม ท่านละ 2,500 บาท (รวมค่าอาหารและที่พัก) โปรดสำรองการอบรมล่วงหน้าแต่ละรุ่นอย่างน้อย 5 วัน ก่อนการอบรม หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:www.Trpp.org 

 

นายวุฒิวงศ์  โต๊ะทอง

ประธานชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

E-mail : tidf2000@yahoo.com  www.thailegs.com

 

 

หน้าแรก ] [ ชมรม ]


ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9